Głowa czy nogi?

LBA

Nowe stare czy stare nowe?

Obserwatorzy

Czytamy